SØSTERKIRKENE PÅ GRAN

Søsterkirkene er to murkirker bygget på 1100-tallet beliggende i Gran kommune, cirka fire kilometer øst for Gran sentrum. Sagnet sier at kirken ble bygget av to søstre som var blitt uvenner og måtte ha hver sin kirke. Sannheten ligger vel nærmere at det i middelalderen faktisk ikke var uvanlig at to kirker ble bygget rett ved siden av hverandre.

The Sister churches are located at Gran in the Oppland region in Norway. The churches was built in the 1100s and it was normal in Norway at that time to build churches close up to eachother. Maria church is the oldest church and the smallest with 150 seats. Nikolai church is bigger with 250 seats.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Søsterkirkene på Gran, mai 2008

 

 

Mariakirken er den minste kirken, med plass til cirka 150 personer. Kirken er den eldste av de to, og sannsynligvis bygget før 1150.

 

 

 

 

 

 

 Mariakirken, mai 2008

 

Nikolaikirken er den største kirken med plass til cirka 250 personer. Kirken er sannsyligvis bygget rett før år 1200.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nikolaikirken, mai 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klokketårnet til Søsterkirkene, mai 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkel oppdatert: 14.09.2008