Slektstre for Arnt Olaf Rekstad

1. Arnt Olaf Rekstad........født 08.03.1976, Gjøvik.....gift 18.08.2007 med Mari Holmen Rekstad, Sør-Fron Kirke

 

2. Ove Rekstad

3. Brit Rekstad

 

4. Arne Rekstad

5. Valborg Rekstad

6. Bjarne Mæhre

7. Emma Mæhre

 

8. Olaus Rekstad

9. Kari Rekstad

10. William Willerud

11. Olga Willerud

12. Hans Adolf Mære..........født 08.12.1874, Sparbu (Fangnesset).....død 28.02.1960

13. Petrine Mære.........født 31.07.1894, Tønneleira.....død 02.06.1935

14. Olaf Hollås

15. Julie Hollås

 

16. Ole Rekstad

17. Guri Rudi Rekstad

18. Anders Høyland Hagen

19. Siri Høyland Hagen

20. Ole Willerud

21. Eoline Overn

22. Johannes Thingvang

23. Olave Antonette Homb Smestuen

24. John Martin Mære..........født 29.10.1841, Sparbu (Kvitvangsplass).....død 17.01.1922.....John Martin ble født i Kvitvangsvågen og vokste opp i Lønnemsvågen sammen med sine fire yngre søsken. Han giftet seg meg Anne Margrethe Mæresplass, og han

flyttet inn sammen med henne på plassen Finnstu, hvor hun bodde sammen med sin far og stemor. Deres første barn, Anne Johanne, ble født her i 1867. I 1868 kom de til plassen Fagnesset under Bulling. Denne plassen beskrives som en av de dårligste i distriktet. Det

var skrinn og steinete jord, og knapt med mat til buskapen. Det er ikke kjent om noen tok over denne plassen da de i 1885 forlot plassen til fordel for å bli husmannsfolk på plassen Bakken (Bakkom) under Øvre Mære. Foruten de vanligste pliktene på gården, arbeidet

John også i kvernhuset, og han var også damvokter i Kvernhusdammen. John Martin Mære døde på Sparbu gamlehjem i 1922.

25. Anne Margrete Mære..........født 06.04.1843, Våsetplass.....død 07.04.1926.....Anne Margrethe ble født på Våsetplass i Sparbu i 1843. I 1860 kom hun sammen med sin far og stemor, Johanne Olsdatter, til plassen Finnstu under Øvre Mære. Hun giftet seg

etterhvert med John Martin Andreassen, og de ble boende her noen år, og fikk sitt første barn, Anne Johanne, i Finnstuen. Senere flyttet de til plassen Fagnesset i 1868, og i 1885 havnet de som husmannsfolk på plassen Bakken under Øvre Mære. Anne Margrethe og

John Martin fikk sju barn, hvor seks av dem vokste opp. Anne Margrethe døde på Sparbu gamlehjem i 1926.

26. Paul Adolf Tønneleira...........født 02.06.1866, Steinkjer.....død 1942.....Paul Adolf Tønneleira het opprinnelig Paul Adolf Vesterhus, og ble født på Steinkjer i 1866. Paul Adolf mistet faren sin da han kun var seks år gammel, og flyttet da etterhvert til

Sparbu, hvor han i ung alder tok over husmannsplassen Tønneleira. Når han giftet seg i en alder av 24 år, Med Elen Birgitte Jørgensdatter, stod han oppgitt med bopel på Tønneleira. Ved folketellingen i 1900 står han oppført som gårdbruker, hustømmermann og

jordbruksarbeider. Det er ellers sagt om Paul Adolf at han var regnet som en meget myndig mann. Han døde på gamlehjemmet i Sparbu i 1942, og er gravlagt i Mære kirke.

27. Elen Tønneleira.........født 19.03.1864, Oppheimsplass i Sparbu......død 1944......Elen Birgitte ble født på Oppheimsplass i Sparbu i 1864. Hun ble døpt og konfirmert i Mære kirke, og giftet seg i 1890 med Paul Adolf Tønneleira. Sammen bodde de på

Tønneleira stort sett hele livet, og fikk barna Alfrida Karolina, Jørgen Bernhardt, Petrine Eline, Inga Berndtine, Borghild og Birger. Elen Birgitte døde på gamlehjemmet i Sparbu i 1944.

28. John Edvard Hollås......født 11.09.1856.....død 22.06.1922..... John Edvard ble født i Nedre Reipa under Giskås i 1856. Han hadde to brødre, men eldstemann, Ole, døde bare tre år gammel, året før John Edvard ble født. Den yngste broren het Ole Ludvig

og var fire år yngre enn John Edvard. John Edvard giftet seg med Elen Olava Olsdatter i 1883, og kjøpte gården Vestre Hollås to år senere. Han betalte da 2.400 kroner for gården og tok opp et lån på 1.600 kroner for å finansiere kjøpet. Bygningsmassen på Vestre

Hollås var i 1885 meget falleferdig, og i 1891 bygde John Edvard huset som i dag står på gården. Sønnen Olaf Konrad tok etterhvert over gården i 1929. John Edvard døde av slag i 1922, og er gravlagt i Bodum kapell.

29. Elen Olava Olsdatter Lægran......født 12.02.1855.....død 26.06.1947.....Elen Olava ble født i en plass under Stranda i Stod i 1855. I en alder av fire år mistet hun sin mor, og hun vokste derfor opp hos sin farmor og farfar. I 1833 tok hu utflytting

til Ogndal. Samme år giftet hun seg med John Edvard Henriksen i Skei kirke. Elen Olava fikk fire barn mellom 1884 og 1893, og bodde i Hollås sammen med John Edvard til han døde av slag i 1922. Elen Olava bodde resten av livet i Vestre Hollås, selv om hun i 1929

solgte gården til sønnen Olaf Konrad. Hun døde på gården etter kort tids sykeleleie, 93 år gammel, i 1947. Hun er gravlagt i Bodum kapell.

30. Fritjof Fossum.....født 02.04.1847.....død 20.03.1919.....Fritjof Fossum ble født i Østersund i 1847. Han hadde svensk mor, og norsk far, som opprinnelig var fra Christiania. Han traff norske Kristine Johannesdatter tidlig på 1870-tallet, og giftet seg med

henne i 1874. De bodde blant annet i Undersåker, et lite sted 80 kilometer vest for Østersund. Sønnen Karl ble blant annet født her. Senere flyttet de til Verdal og videre til Snåsa, hvor Fritjof bodde så lenge han levde. Fritjof er gravlagt i Snåsa kirke.

31. Kristine Fossum......født 22.12.1841.....død 15.03.1933.....Kristine Johannesdatter ble født på Valstadvall i Verdal, og vokste opp der i en søskenflokk på fem. Kristine tok utflytting til Sverige i en alder av 31 år. Der traff hun Fritjof som hun giftet seg med

i 1874. Paret flyttet etterhvert fra Sverige til Verdal, før de videre flyttet til Steinkjer og til slutt til Snåsa, hvor de ble boende så lenge Fritjof levde. På Snåsa bodde de på en husmannsplass under Mona gård. Paret fikk seks barn, og minstejena, Julie, kom til verden når

Kristine var i en alder av nesten 47 år. Kristine døde av slag i Myrslo i Sparbu i en alder av 91 år.

 

32. Hågen Sulustadstuen

33. Margrete Sulustad

34. Ole Dokken Rudi

35. Marit Rogne

36. Engebret Andersen

37. Kari Gudbrandsdatter

38. Knut Hallebakke

39. Sigrid Hallebakke

40. Martin Willerud

41. Marie Brendsætherbråten

42. Svend Tollefsen Overn

43. Berte Marie Gryte

44. David Hvemslysingen

45. Helene Hveem

46. Even Smestuen Grindvoll

47. Marie Homb

48. Andreas Johnsen Lønnemsvågen.........født 20.06.1816, Sparbu (Kvitvangsvågen).....død 09.04.1859.....Andreas ble født i Kvitvangsvågen i Sparbu i 1816. Han flyttet fra familien fra Kvitvangsvågen til naboplassen Lønnnemsvågen, en plass han tok

over i 1850 da hans far døde. Andreas giftet seg med Kristine Hallsteinsdatter og de fikk sitt første barn, John Martin, i 1841. De fikk fire barn til. Minstejenta Eline Margrethe ble født i 1856, bare tre år før Andreas døde. Andreas døde altså i relativt ung slder, og

familien fikk det vasnkelig etter at han var borte.

49. Kristine Hallsteinsdatter Rasmussen..........født xx.xx.1815, Trondheim.....død 31.05.1889.....Kristine Hallsteinsdatter ble født i Trondheim, og var tjener på Nøst da hun ble gift med Andreas. De fikk fem barn sammen som alle vokste opp på plassen

Lønnemsvågen, som Andreas og Kristine tok over i 1850. Andreas døde i ung alder allerede i 1859, og etter dette fikk Kristine og resten av familien det tøft. Allerede i 1860 måtte Kristine søke om fattigunderstøttelse, og i november 1861 søkte hun fattigkommisjonen

om hjelp med klær til sønnen Anton sin konfirmasjon. Kristine døde hos sønnen Jens Petter i Ogndal i 1889.

50. Lorenz Larsen Våsetplass........født ......død .......Lorens Larsen ble født i Kvitvangsvågen i Sparbu utenfor ekteskap, og vokste opp hos husmann Lars Larsen i Lorvik. Han ble konfirmert i 1822, og står da oppført med bosted Lorvik, og Lars Larsen og

Johanne som foresatte. Han giftet seg i 1827 i Mære kirke med Anne Elsebe Hansdatter. Hans far er oppgitt å være en svenske med navn Svend Jamt, og hans mor skal ha hatt fire tidligere barn utenfor ekteskap.

51. Anne Elisabeth Hansdatter........født 08.08.1804......død 11.03.1850...... Anne Elsebe, eller Anne Elisabeth, vokste opp på en plass under Bulling i Sparbu sammen med søsknene Nils (1801), Kristina (1807), Helene (1810), og Karen Marthilde (1813). Hun

giftet seg med Lorenz Larsen i 1827, og sammen bodde de i Våsetplass, hvor Anne Elsebe døde i 1850. Hun er gravlagt i Mære kirke.

52. Anton Kornelius Vesterhus.......født 30.07.1828, Vesterhus i Beitstad.....død 23.04.1872.....Anton Kornelius ble født i Vesterhus i Beitstad i 1828. Der vokste han opp sammen med sine fem søsken: Olava Margrete (1831), Anne Kristine (1834),

Ingeborg Marta (1837), Karl Johan (1840), og Elen Katrine (1843). Han giftet seg først med Karen Kristianna Andersdatter, før han i 1864 giftet seg med Pauline Sofie Pedersdatter. Anton Kornelius jobbet som smed i i Søndre Steinkjer, og døde av

lungebetennelse i Steinkjer i 1872. Han er gravlagt i Steinkjer kirke.

53. Pauline Sofie Vesterhus........født 29.04.1826, Leren i Sparbu....død 1915.....Pauline Sofie Pedersdatter Leren ble født på Leren i Sparbu i 1826. Hun giftet seg i en alder av 38 år med enkemann Anton Kornelius Vesterhus. Sammen bodde de på Steinkjer

til han døde i 1872. Sønnen Paul Adolf var da seks år gammel, og Pauline Sofie flyttet etterhvert til bruket Tønneleira, som Paul Adolf sannsynligvis kjøpte en gang på 1880-tallet. Ved folketellingen i 1900 står det oppført at Pauline Sofie bodde hos sønnen Paul Adolf

på Tønneleira i Sparbu, og mottok fattigunderstøttelse. Pauline Sofie døde på Tønneleira i 1915.

54. Jørgen Olsen Oppheimsplass.........født 12.03.1824, Oppheimsplass i Sparbu......død 10.11.1902.....Jørgen Olsen ble født i 1824. Han ble konfirmert i Mære kirke i 1840, da under navnet Jørgen Olsen Holtan. Han giftet seg i 1853 med Bergitte

Jonasdatter, og i folketellingen i 1865 står det oppført at de bor på Oppheimsplass og har ett stort kveg og ett får. Jørgen står oppført som husmann med jord. På sine eldre dager flyttet han til sin datter på Tønneleira, og ved folketellingen i 1900 står det oppført at

han blir forsørget av husfaderen på Tønneleira, Paul Adolf Tønneleira. Han døde hos sin sønn John på Landstad i 1902.

55. Bergitte Jonasdatter.........født 05.12.1832, Verdal.....død 07.01.1869......Bergitte Jonasdatter ble født i Verdal i 1832, og er døpt i Stiklestad kirke. Hun giftet seg i 1853 med Jørgen Olsen, og sammen bodde de på Oppheimsplass i Sparbu. Ved folketllingen i

1865 står de oppført med følgende barn: Hans Olaf (8 år), John (4 år), Grethe (11 år), og Elen Birgitte (2 år). Bergitte døde i ung alder allerede i 1869, og er gravlagt i Mære kirke.

56. Henrik Olsen Giskåsplads......født 01.03.1826.....død 10.10.1903.....Henrik ble født på Brekka under Hollås i 1826. Han ble konfirmert i Skei kirke i 1842, og giftet seg med Karen Magdalena Johansdatter i 1850. De fikk tre barn, der eldstemann tragisk

mistet livet i en brann, bare tre år gammel. De bodde på bruket Reipen fram til 1882, da de ble bygslere på Øvre Giskås. Sønnen Ole Ludvig tok etterhvert over som bygsler, og kjøpte etterhvert gården av Ogndalsbruket. Henrik døde i 1903, og er gravlagt ved Skei kirke

i Ogndal.

57. Karen Magdalena Johansdatter.....født 30.05.1820.....død 1908..... Karen Magdalena Johansdatter ble født på plassen Litlenget i Ogndal i 1820. Hun ble konfirmert i 1835, og giftet seg i 1850 med Henrik Olaus Olsen. De var husmannsfolk på bruket

Reipen, under Giskås, og i folketellingen i 1865 står de oppført med en hest, fem kveg, tolv får og tjenestepiken Serina Johannesdatter. I 1882 ble de bygslere på Øvre Giskås, et bruk eid av Ogndalsbruket. De var bygslere her i cirka ti år til sønnen Ole Ludvig tok over

i 1890-årene. Karen Magdalena døde i 1908, og er gravlagt i Skei kirke.

58. Ole Olsen Lægran....født 19.02.1830.....død 26.12.1899.....Ole Olsen ble født i Kippeplass i Stod i 1830. Han ble hjemmedøpt og senere døpt i Forr kirke. Han ble konfirmert i 1844, og bodde på det tidspunktet fortsatt i Kippeplass. Han giftet seg i 1853 med

Gurine Evensadatter Bolås, og de etablerte seg på Finnstadplass i Stod. De fikk to barn. Gurine døde i barsel i 1859, og Ole giftet seg da på nytt med Henrikka Johansdatter Tinnstad. Ole var kjent som en fingerferdig mann, og spilte blant annet fele. Han døde på

Strandplass i Stod i 1899, og dødsårsak som er oppgitt er alderdomssvekkelse.

59. Gurine Evensdatter Bolås......født 22.06.1828.....død 07.12.1859....Gurine ble født på gården Bolås i 1828, og vokste opp der i en søskenflokk på fem. I 1853 giftet hun seg med Ole Olsen Lægranplass, og de etablerte

seg i Finnstadplass i Stod. Gurine døde i barsel i 1859 i Finnstadplass.

60. Gerhard Fossum......født 1805.....Gerhard Fossum ble født i 1805 i Christiania. Han flyttet i 1835 til Østersund i Sverige, hvor han traff Christina Rickmann. De giftet seg i 1837.

61. Christina Margareta Fossum......født 03.10.1809.....Christina Margareta ble opprinnelig født med pikenavnet Rickmann i Frøsøen i Østersund i 1809. Hun giftet seg med Gerhard Fossum i desember 1837.

62. Johannes Pedersen......født 07.10.1808.....død 08.04.1852.....Johannes Perdersen ble født på Lechlemsvald i Verdal i 1808. Han var sønn av grenader Peder Johnsen i Kraag, og står oppført i kirkeboka som uekte barn. I 1815 står det oppført at han og hans

far begge var tjenere på gården Stiklestad Vestre, hvor de også bodde. Johannes giftet seg i 1839 med Karen Hansdatter. De fikk fem barn. Johannes døde i ung alder, og er gravlagt i Stiklestad kirke.

63. Karen Hansdatter.....født 06.09.1813.....død 20.04.1877.....Karen Hansdatter ble født på Nessvold i Verdal i 1813. Hun ble døpt og konfirmert i Stiklestad kirke, og giftet seg i 1839 med Johannes Pedersen. De bodde sammen på Hallemsvald i Verdal, og fikk

fem barn sammen. Da Johannes døde i 1852 tok det åtte år før Karen giftet seg på nytt. Hun giftet seg da med Casper Olsen Movald, og i folketellingen i 1865 står de oppført med bosted på Stubbsvee i Stiklestad. Karen døde i 1877, og er gravlagt ved Stiklestad kirke.

 

64.Ole Fredsvoll

65. Anne Oppegård

66.

67.

68. Erik Olsen

69. Synnev Bondli

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76. Engebret Hallebakke

77. Anne Hallebakke

78. Anders Halvorsen

79. Aagot Knudsdatter

80. Ole Rognliengen

81. Marte Jensdatter

82. Even Kjølseth

83. Tonette Ulsrudstuen

84. Toleif Overn

85. Margrete Alm

86. Even Gryte

87. Marie Gryte

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96. Jon Pedersen Grønvold..........født 02.08.1793, Grønnvolden

97. Margrete Andersdatter..........født 04.05.1792, Sparbu (Kvitvangsvågen).....død 08.04.1865

98. Hallstein Rasmussen

99. Anne Kristiansdatter

100.

101. Johanna Rasmusdatter

102. Hans Hansen

103. Elen Kristofferdatter

104. Anders Vesterhus

105. Karen Marta Vesterhus

106. Peder P. Holtan

107. Anne Syndvisdatter

108. Ole Jørgensen

109. Guro Halvorsdatter

110. Jonas Olsen Lillevik

111. Hellebor Andersdatter

112. Ole Hansen Holdås

113. Elen S. Olsdatter Mæresplass

114. Johan P. Holdåsplass

115. Lavina H. Holdås

116. Ole Olsen Forrplass

117. Martha P. Holdåsplass

118. Even Pedersen Bolås

119. Olava A. Aurstad

120.

121.

122. Nils Abraham Rickman

123. Christina Rickman

124. Peder Joenson

125. Maren J. Lechlemsvald

126. Hans Jensen Lund

127. Kirstie O. Guddingsvald

 

128.

129

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192. Peder Johnsen Lønnemsplass

193. Anne Lønnemsplass

194. Anders Pedersen Røvigen..........født xx.xx.1746.....død xx.xx.1813 

195. Ane Rasmusdatter Røvigsplass..........født xx.xx.1758.....død 29.09.1855 

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.