_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 SKREIA

Østre Toten kommune, Oppland

Innb : 1.300

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I 1902 ble Skreiabanen åpnet. Skreia var da endestasjon på banen som gikk fra Reinsvoll på Vestre Toten. Der var banen knyttet til Gjøvikbanen. Banen hadde følgende stasjoner : Bøverbru, Kolbu, Lena, Kraby, Billitt, Vennevold og Skreia. Skreiabanen ble nedlagt i 1987. Da hadde persontrafikken vært nedlagt siden 1963. De siste årene hadde det derfor kun vært godstrafikk på banen. Skreia stasjon eksisterer fortsatt. Stasjonen er upanelt og i dragestil. Musikerne May Britt Andersen, Inger Lise Rypdal og Knut Anders Sørum kommer alle fra Skreia. Det gjør også skøyteløperen Alv Gjestvang.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________