_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LIA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lia er et tettsted i Sør-fron kommune, beliggende på vestsida av Gudbrandsdalslågen.

 

     

Lia sett fra østsiden av Lågen.                                      Lidarheim, nedlagt dagligvarehandel.                             Kommunal benk.

 

Veikrysset.

 

Bildene er tatt høsten 2008 (Arnt Rekstad).