HOFF KIRKE

 

Hoff Kirke ble opprinnelig bygd som en romask basilika et sted mellom 1150 og 1185. Etter den tid har kirken blitt restaurert og ombygd en rekke ganger. Den siste restaureringen fant sted i 1952, og da ble det funet et igjennmurt lite Maria-alter som nå står i kirken. Kirken har også et omfattende prestegalleri, hvor et av galleriene er fra helt tilbake til 1401. Kirken ligger plassert øst for Lena, på Hoffsvangen. Dette var hovedsetet i Østre Toten Kommune helt til jernbanen kom til kommunen i 1903. Hoffsvangen er også stedet der Olav den hellige møtte de frie bøndene på Toten til tingi 1021, og fikk vedtatt "kristenretten".

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Linker

http://old.ostre-toten.kirken.no/pilgrim/hoffkirke.htm