_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VÅGÅMO

Vågå kommune, Oppland

Innb : 1.436

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vågåmo er kommunesenteret i Vågå kommune. Tettstedet er kjent for sin flotte trekirke, som av mange regnes som en stavkirke.

 

 

      

Vågåkyrkja.                                                                 Vågåkyrkja.                                             Vågåmo sentrum.

     

Vågåmo sentrum.                                                         Vågåmo sentrum.                                                         Vågåmo sentrum.

 

Bildene er tatt høsten 2008 (Arnt Rekstad)