_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKREIABANEN

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skreiabanen ble åpnet i 1902, og var en sidebane til Gjøvikbanen som gikk mellom Reinsvoll på Vestre Toten og Skreia på Østre Toten. Passasjertrafikken ble nedlagt i 1963, mens godstrafikken nedlagt på slutten av 1980-tallet. På midten av 1990-tallet ble det meste av skinnegangen revet og flere steder gjort om til gang og sykkelvei. Skinnegangen mellom Reinsvoll og Bøverbru er dog delvis bevart.

 

0,00 km     Reinsvoll stasjon

2,30 km     Flaten holdeplass

3,99 km     Bøverbru stasjon

7,45 km     Narum holdeplass

9,07 km     Kolbu stasjon

12,00 km   Schjøll holdeplass

14,04 km   Lena stasjon

16,12 km   Kraby stasjon

18,00 km   Smeby holdeplass

18,93 km   Bilitt stasjon

20,46 km   Vennevoll holdeplass

21,97 km   Skreia stasjon

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (0,00 km) Reinsvoll stasjon.

 (0,00 km) De første meterne av Skreiabanetraseen ved Reinsvoll stasjon. Til høyre går sporene til Gjøvikbanen.

  (0,45 km) Til venstre ligger de nedgrodde sporene til Skreiabanen. Til høyre Gjøvikbanen.

 (0,55 km) Skreiabanen forsvinner inn i skogen ved Reinsvoll.

 (0,80 km) Skreiabanen ved slutten av bebyggelsen på Reinsvoll.

 (1,45 km) Skreiabanen mellom Reinsvoll og Bøverbru.

 (1,80 km) Skreiabanen mellom Reinsvoll og Bøverbru.

 (2,05 km) Skreiabanen like før Flaten holdeplass.

 (2,30 km) Sporene ved den gamle Flaten holdeplass forsvinner i dag under en gigantisk container.

 (3,35 km) De siste meterne av skinnegangen som fortsatt ligger, cirka 500 meter fra Bøverbru stasjon.

 (3,90 km) Bøverbru stasjon nærmer seg. Den omlagte Fylkesvei 246 tar mye av plassen til den gamle traseen.

 (3,99 km) Bøverbru stasjon, sett fra nordsiden av Fylkesvei 246.

 (4,20 km) Traseen like etter Bøverbru stasjon. Fylkesvei 246 skimtes til høyre i bildet.

 (5,30 km) Traseen mellom Bøverbru og Narum.

 (6,05 km) Traseen mellom Bøverbru og Narum.

 (6,85 km) Traseen går i mer åpent landskap like før Narum holdeplass.

 (7,35 km) Kryssing av Fylkesvei 246 ved Narum.

 (7,45 km) Narum, der den gamle holdeplassen lå.

 (8,35 km) Traseen mellom Narum og Kolbu er delvis asfaltert og gjort om til gang og sykkelvei.

 (8,80 km)Kolbu stasjon rett rundt svingen.

 (9,00 km) Restene av Kolbu stasjon skimtes.

 (9,09 km) Restene av Kolbu stasjon.

 (9,35 km) Traseen rett etter Kolbu stasjon.

 (10,05 km) Traseen mellom Kolbu og Schjøll.

 (10,85 km) Like før Schjøll holdeplass i Vestbygda.

 (12,00 km) Kryssing av Fylkesvei 246 ved Schjøll holdeplass.

 (12,45 km) Traseen mellom Schjøll og Lena.

 (13,10 km) Traseen nærmer seg Lena.

 (13,40 km) Kornsiloen på Lena skimtes.

 (13,70 km) Lena stasjon skimtes.

 (13,85 km) Lenagata krysses.

 (14,04 km) Lena stasjon.

 (14,04 km) Godshuset på Lena stasjon.

 (14,30 km) Traseen forbi kornsiloen på Lena.

 (14,80 km) Traseen mellom Lena og Kraby.

 (15,50 km) Traseen mellom Lena og Kraby.

 (15,75 km) Traseen mellom Lena og Kraby.

 (16,00 km) Kraby stasjon i sikte.

 (16,12 km) Kraby stasjon.

 (16,12 km) Kraby stasjon.

 (16,45 km) Kryssing av vegen gjennom Krabyskogen rett etter Kraby stasjon.

 (16,70 km) Traseen mellom Kraby og Smeby.

 (16,95 km) Traseen forbi Brunsberg og Kjelsberg før Smeby holdeplass.

 (17,20 km) Traseen tvers gjennom potetåkern før Smeby holdeplass.

 (17,65 km) Smeby gård skimtes.

 (17,80 km) Traktorundergang like før Smeby holdeplass.

 (17,80 km) Traktorundergang like før Smeby holdeplass.

 (18,00 Smeby holdeplass) Like der Smeby holdeplass lå.

 (18,30 km) Traseen mellom Smeby og Bilitt.

 (18,55 km) Kryssing av veg før Bilitt stasjon.

 (18,75 km) Traseen forsvinner i busk og kratt der Bilitt stasjon en gang lå.

 (18,85 km) Bilittkiosken skimtes fra den gamle traseen.

 (18,93 km) Det gamle stasjonsområdet sett fra nordsiden av Fylkesvei 33.

 (18,98 km) Her krysset Skreiabanen Fylkesvei 33.

 (19,05 km) Traseen like etter Bilitt stasjon.

 (19,50 km) Traseen mellom Bilitt og Vennevoll til venstre. Fylkesvei 33 til høyre.

 (19,90 km) Traseen mellom Bilitt og Vennevoll.

 (20,35) Kryssing av veg før Vennevoll holdeplass.

 (20,80 km) Traseen ved Vennevoll.

 (21,05 km) Traseen mellom Vennevoll og Skreia.

 (21,40 km) Traseen mellom Vennevoll og Skreia.

 (21,60 km) Traseen like før Skreia.

 (21,80 km) Like før Skreia stasjon.

 (21,90 km) De siste meterne før endestasjonen, Skreia.

 (21,97 km) Skreia stasjon.

 

(Bildene er tatt sommern 2010, Arnt Rekstad)