_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KRABY STASJON

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraby stasjon ble åpnet i 1902 samtidig med åpningen av Skreiabanen. Stasjonens status var da stoppested under Skreia. Stasjonen hadde brevhus fra 1902 til 1907, og deretter postkontor. Postkontoret ble nedlag i 1975. Persontrafikken på Skreiabanen ble nedlagt i 1963, og samtidig ble også Kraby stasjon nedlagt. Kraby stasjon er i dag meget godt bevart, og er registrert på NSBs og Riksantikvarens liste over verneverdige jernbanebygninger.

 

Fylke : Oppland

Kommune : Østre Toten

Bane : Skreiabanen

Status : Nedlagt jernbanestasjon

Åpnet : 1902

Nedlagt : 1963

Km fra Oslo :

H.o.h :

Opprinnelig passasjergrunnlag :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________