_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOKKA

Nordre Land Kommune, Oppland

Innb : 2.777

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokka er kommunesentret i Nordre Land Kommune, og kommunens desidert største tettsted. Dokka ligger like nord for Randsfjorden, norges fjerde største innsjø, og fungerer som handelssted for bygdene rundt. Lands Museum ligger på Dokka.

Befolkningen på Dokka var 19 ved begynnelsen på 1900-tallet. I 1902 åpnet Landsbanen som gikk fra Eina til Dokka, og folketallet økte betraktelig. Jernbanen ble i 1906 forlenget videre nordover til Fagernes, og banen omdøpt til Valdresbanen. Banen hadde sin storhetstid på femti og sekstitallet, mens trafikken ble betydelig redusert på syttitallet, og i 1989 ble persontrafikken lagt ned. I 1999 ble godstrafikken på banen også nedlagt. Det jobbes nå for å få oppgradert standarden på banen, for om mulig å få tilbake tømmertransport langs banen mellom Dokka og Eina. Dokka ble i 2009 det første tettstedet i Norge som fikk status som landsby.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BILLEDGALLERI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

       

Lands Museum ligger på Dokka.                                  Dokka sentrum.                                       Dokka sentrum.                                                          Dokka sentrum.

 

       

 Dokka jernbanestasjon.                          Dokka jernbanestasjon. Dog ingen tog på Dokka nå.   Dokka jernbanestasjon, 148 m.o.h.                             Dokka jernbanestasjon.

 

Bildene er tatt i høsten 2007 (Arnt Rekstad).