_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BØVERBRU STASJON

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fylke : Oppland

Kommune : Vestre Toten

Bane : Skreiabanen

Status : Nedlagt jernbanestasjon

Åpnet :

Nedlagt :

Km fra Oslo :

H.o.h :

Opprinnelig passasjergrunnlag :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

Bildene er tatt sommeren 2010 (Arnt Rekstad)